Vacuum blood collection tube production line / 真空采血管生产线

Process
1, Labeling
2, Automatic tube loading
3, Reagent dosing
4, Drying
5, Cap adding and pressing
6, Sealing and shrink packaging

Dây chuyền sản xuất ống lấy mẫu máu chân không
Quá trình
1, Dán nhãn
2, Tải ống tự động
3, Thêm dược chất
4, Sấy khô
5, Thêm và ép nắp
6, Niêm phong và đóng gói bằng nhiệt

规程
1,标签
2,自动上管
3,药剂添加
4,烘干
5,帽子加入和压塞
6,热收缩包装

Hits: 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us