TUBE CLEANING SYSTEM FOR WATER BOILER

鍋爐水管清洗系統
水通過軸沖洗管道中的沉積物,保持鍋爐管清潔,保持鍋爐的效率
參數:
管內徑:mm
馬達:HP
水流量:升/分鐘

HỆ THỐNG VỆ SINH ỐNG NƯỚC CỦA LÒ HƠI
Nước phun qua trục giúp loại bỏ cặn từ ống, giữ sạch ống nước lò hơi, duy trì hiệu suất lò hơi
Tham số:
Đường kính trong của ống: mm
Động cơ: HP
Lưu lượng nước: lit/phút

Water flushes through the shaft to remove deposits from tube, keep the boiler tube cleaning, maintain boiler efficiency
Parameter:
Tube inside diameter: mm
Motor: HP
Water flow: lit/min

Hits: 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us