Tu Ren Shen / 土人参 / Talinum paniculatum

Tu Ren Shen / Talinum paniculatum 土人参 Thổ Nhân Sâm Application: 应用范围: Ứng dụng: Cure lung disease,   cough, fever 治愈肺部疾病,咳嗽,发烧 Chữa bệnh phổi, ho, sốt nóng Cure children diarrhea 治愈小儿腹泻 Chữa trẻ em tiêu chảy Cure diabetes a lot 治愈很多糖尿病 Chữa bệnh tiểu nhiều Hits: 80

Contact Us