Rotary tablet press / 旋转式压片机

Data
Max. output: Tablets/h
Max. main compression force: kN
Rated power: kW
Máy nén viên kiểu xoay
Dữ liệu
Sản lượng tối đa: Viên/giờ
Lực nén chính tối đa: kN
Công suất định mức: kW
参数
最大压片产量: 片/小时
最大主压力: kN
额定功率: kW

Hits: 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us