PTP blister Aluminum Foil / PTP铝箔

用于包装片剂,胶囊剂,药丸
优点:耐潮湿,氧气和光线。
厚度:mm

Vỉ nhôm bóc nhanh
Dùng để bao gói viên nén, viên nang, thuốc viên
Ưu điểm: Chống ẩm, oxy và ánh sáng.
Độ dày: mm

Press through Packing (PTP) blister Aluminum Foil
Use for packaging Tablets, capsules, pills
Advantage: Resist moisture, oxygen and light.
Thickness: mm

Hits: 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us