Máy bao bì dược phẩm viên nang / Pharma Tablet Packaging Machinery

Máy bao bì dược phẩm viên nang
Thích hợp cho bao bì tự động hoàn toàn cho vật liệu tròn và viên trong thực phẩm, dược phẩm

Pharma Tablet Packaging Machinery
Suitable for the full automatic packaging for round and ball material of foods , medicine

製藥片劑包裝機械
適用於食品,藥品的圓形和球形物料的全自動包裝

Hits: 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us