Mật Ong Rừng / Raw Honey / 生蜂蜜

1- Mật ong thực sự tốt cho sức khỏe vì hương vị và chiết xuất của nó được niêm phong với sự bảo quản tối ưu để giữ được độ tinh khiết và lợi tính.
2- Yến mật rất giàu enzyme sinh học, vitamin và các nguyên tố vi lượng khác nhau, có tác dụng chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh tốt

1- Honey is indeed good for health since its flavor and extract are sealed with utmost care to retain its purity and goodness.
2- Nest honey is rich in biological enzymes, vitamins, and various trace elements, and has good health care and healing effects

1- 蜂蜜确实对健康有益,因为它的风味和提取物都经过高度密封,以保持其纯度和优势。
2- 巢蜜富含生物酶,维生素和多种微量元素,具有良好的保健和治愈作用

Hits: 76

Contact Us