High speed tablet press / 高速压片机 / Máy nén viên tốc độ cao

Data
Max. output: Tablets/h
Max. main compression force: kN
Rated power: kW

Máy nén viên tốc độ cao
Dữ liệu
Sản lượng tối đa: Viên/giờ
Lực nén chính tối đa: kN
Công suất định mức: kW

参数
最大压片产量: 片/小时
最大主压力: kN
额定功率: kW

Hits: 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us