CT software / 3D imaging software

CT image processing software
Use to handle CT images of almost unlimited size both for display and reconstruction
Including video and image editor
Software manufacturer

Phần mềm CT / phần mềm chụp ảnh 3D
Phần mềm xử lý ảnh CT
Dùng để xử lý hình ảnh CT phù hợp các kích thước gần như không giới hạn cả về hiển thị và tái hiện ảnh
Bao gồm trình chỉnh sửa video và hình ảnh
Nhà sản xuất phần mềm

Hits: 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us