Closed type Granulation Line / 密闭式制粒线

Technical Description
Capacity: ton/day
Power: kW
Wet granulator
Fluidized bed
Spray gun for coating liquid
Vacuum loading milling

Dây chuyền tạo viên khép kín
Mô tả kỹ thuật
Sản lượng: tấn / ngày
Công suất: kW
Máy tạo viên ướt
Sàn lưu hoá
Vòi phun phủ dịch lỏng
Tạo hạt xuất liệu chân không

技术说明
产量: TPD
功率: kW
湿法制粒机
流化床
喷枪喷包衣液
真空出料整粒

Hits: 92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us