Cây Mật Nhân / Eurycoma longifolia / 东革阿里

1- Tráng kiện Hormone thể lý, sức khỏe & hiệu suất cơ bắp
2- Hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp
3- Tăng cường chức năng tiêu hóa
4- Tăng cường chức năng gan
5- Giảm stress, mệt mỏi, mất ngủ

1- Promotes Hormone Health, Muscle Strength & Performance
2- Supporting the treatment of osteoarthritis
3- Strengthen digestive function
4- Strengthen liver function
5- Reduce stress, fatigue, insomnia

1- 促进激素健康,肌肉力量和表现
2- 支持骨关节炎的治疗
3- 增强消化功能
4- 加强肝功能
5- 减轻压力,疲劳,失眠

Hits: 43

Contact Us