Cây câu đằng / Uncaria Rhynchophylla / 钩藤

Cây câu đằng
Tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh, ngăn chặn quá trình lão hóa
Tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson
Điều trị bệnh cao huyết áp
Giảm đau do viêm thấp khớp

Uncaria Rhynchophylla
Protecting nerve cells, preventing the aging process
Supportive effect of treating Parkinson’s disease
Treatment of high blood pressure
Reduce pain and inflammation of rheumatism

钩藤
保护神经细胞,防止衰老过程的作用
治疗帕金森氏病的支持作用
高血压的治疗
减轻风湿痛和炎症

Hits: 61

Contact Us